Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Hnojivo pre vinič, kvitnúce kríky, ruže, jahoda SILVAFORM 80TE - tablety

Kompletné N-P-K hnojivo s obsahom ureaformu, horčíka a stopových prvkov. Zásobné hnojivo pre individuálne hnojenie a prihnojovanie viacročných rastlín viniča, kvitnúcich kríkov, ruží a jahôd. Tablety obsahujú 80% dlhodobo pôsobiaceho dusíka z ureaformu, uvoľňujú živiny postupne po dobu minimálne 12-násť mesiacov, v závislosti na podmienkach (teplo, vlhkosť, bakteriálna aktivita) môže doba uvoľňovania prebiehať až 2 roky.

Detailné informácie
Kód: SILVAF80TE01 Kód výrobcu: 8594004680259

Produkt ponúkame v nasledujúcich variantoch:

Balenie
7,92 € s DPH
6,60 € bez DPH
Viac ako 10 ks
Ks

Špecifikačné body

 • zmiešané hnojivo NPK (MgO) 20-15-10 (2,5) + TE
 • 80% celkového dusíka z ureaformu
 • Princíp: ureaform, fosfáty horečnato-horečnaté
 • Farba: béžová
 • Forma: tabletySilvamix forte 60
 • Hmotnosť 1 ks tablety: 10 g
 • pH: neutrálne až mierne alkalické
 • Určenie: individuálne zásobné hnojenie a prihnojovanie viacročných rastlín
 • Bezpečnosť: netoxické, nehorľavé, nevýbušné
 • Skladovanie: v suchu
 • Postupné uvoľňovanie živín po dobu minimálne 12-násť mesiacov, v závislosti na podmienkach (teplo, vlhkosť, bakteriálna aktivita) môže uvoľňovanie živín prebiehať až 2 roky.

Detailný popis

TABLETY - IDEÁLNE FORMA NA APLIKÁCIU


 • individuálne výživa každej rastliny
 • maximálne využitie živín v dosahu koreňového systému
 • ľahké dávkovanie - hmotnosť každej tablety je 10 g
 • obmedzenie nežiaduce výživy burín

PODPORA DOBRÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU RASTLÍN

 • rýchla regenerácia sadeníc po výsadbe
 • tvorba bohatého koreňového systému okolo tablet
 • Živiny sú rastlinami využité bez strát

 • Veľmi bohaté aj pre výsadbu v neúrodných pôdach

 • Šetrné k životnému prostrediu

Zloženie

Dusík (N) celkový 20%, močovinoformaldehydové dusík (N) 16,1%, dusík z močovinoformaldehydu (N) rozpustný v studenej vode 6,2%, dusík z močovinoformaldehydu (N) rozpustný iba v horúcej vode 6,0%, močovinový dusík (N) 3,9%, oxid fosorečný, rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vodě15%, oxid fosforečný vodorozpustný14%, oxid draselný (K2O) vodorozpustný 10%, oxid horečnatý (MgO) celkový 3,5%, bór (B ) vodorozpustný 0,02%, meď (Cu) vodorozpustná 0,1%, železo (Fe) vodorozpustné 0,15%, mangán (Mn) vodorozpustný 0,02%, molybdén (Mo) vodorozpustný 0,03%, zinok (Zn ).

Dávkovanie

Vo voľnej pôde

Tablety sa aplikujú na povrch pôdy alebo do úrovne koreňov na okraj výsadbovej jamky. Vzdialenosť tablet od kmeňa rastliny odpovedá priemetu obvodu koruny na pôdu. Najbližšie sa tablety kladú do vzdialenosti 15 cm od kmeňa, najďalej do vzdialenosti o 10 cm väčší, než je priemet obvodu koruny na pôdu (obr. 1-3). Odporúčané množstvo hnojiva aplikovanej k rastline je uvedené v tabuľke.
Používa sa najmenej dávka 40-50 g k jednej sadenicu, tj. 4-5 tabliet (á 10 g) (obr. 1). K 1- až 4letému stromčeka alebo kríkmi sa kladú tablety na povrch pôdy (obr. 3) a pätou nohy sa zašliapne plytko pod povrch. Možno ich zapraviť aj do úrovne koreňov (nie pod koreňový systém rastliny), na okraj výsadbovej jamky (obr. 2). Spôsob aplikácie sa volí podľa miestnych a klimatických podmienok.

V nádobách

Tablety sa aplikujú pod alebo nad koreňový systém rastliny nad okraj nádoby (obr. 4-5) v množstve 10 g hnojiva (1 tableta) na 1 liter zeminy tak, aby sa korene rastlín nedotýkali tabliet.
Tabletovaná hnojivá sa používajú na hnojenie a dohnojování okrasných rastlín a kvetov v odporúčanej dávke 1 tableta (á 5 g, alebo 10 g) na liter zeminy podľa miestnych podmienok a charakteru rastlín.

a) Hnojenie

b) Dohnojovanie

Tablety se kladú pri výsadbe na vrstvu zeminy pod koreňový balíček (obr. 4). Pri použití väčšie počtu tabliet sa tieto pravidelne rozložia v obvodu koreňového systému (obr. 2). Tablety se zapravia plytko pod povrch zeminy vo vzdálenosti 5–10 cm rovnomerne od kmeňa zakorenenej rastliny (obr. 3 a 5).
obr. 1 obr. 2 obr. 3 
 
obr. 4   obr. 5

Počet hnojivých tablet k rastline sa zvolí podľa ich veku a vzrastu:

Priemer koruny (m) Množstvo hnojiva (g) Počet tabliet (ks)
0,1 40 4
0,5 80 8
1,0 150 15
1,5 200 20

Doba aplikácie

Živiny sa uvoľňujú do pôdy po dobu minimálne 12 mesiacov, v závislosti na podmienkach môže uvoľňovanie prebiehať až 2 roky.


Optimálna doba hnojenie je marec až júl. Pri jarnej výsadbe možno tablety aplikovať k sadeniciam ešte v tom istom roku. Veľmi účinné je prihnojenie sadeníc v roku nasledujúcom po výsadbe.


 

Jedná sa o hnojivo šetrné k životnému prostrediu. Predstavujú ideálnu formu individuálneho hnojenie ku každej rastline zvlášť a vytvárajú v pôde alebo v substráte dostatočnú zásobu živín bez obáv z nežiaduceho zvýšenie koncentrácie pôdneho roztoku a zo strát vymývaním živín. Aplikácia je jednoduchá a lokalizovaná, umožňuje presné dávkovanie k rastline a minimalizuje neproduktívne hnojenie pôdy mimo dosahu koreňového systému. Nízkou rozpustnosťou sa eliminuje ich prienik do povrchových a spodných vôd. Neobsahujú nežiaduce prímesi ani chloridy. Spôsobom aplikácie a svojimi vlastnosťami minimalizujú negatívne účinky klasických rýchlo rozpustných priemyselných hnojív na životné prostredie. Použitie tabletových hnojív znamená značnú úsporu času, práce a výjazde do porastov k doplnkovému hnojenie. Odpadá problematické a pracné miešanie substrátu s klasickými hnojivami. Práca s tabletami je veľmi hygienická. Pri manipulácii s tabletami sa nepráši podobne ako u práškových alebo aj z časti granulovaných hnojív.

Drviť a rozpúšťať hnojivovej tablety vo vode na účely zálievky nie je vhodné.


Podmienky skladovania: Skladujte v uzavretých pôvodných obaloch v suchu a oddelene od potravín.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci s hnojivom nejesť, nepiť a nefajčiť. Hnojivé tablety vysušujú pokožku. Pri manipulácii s nimi sa odporúča používať ochranné rukavice. Po práci umyť ruky vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.

Chrániť pred deťmi!

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí prachom z tabliet: Dôkladne vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekára. Pri požití: Vypite ihneď 0,5 l vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky prachom z tabliet: Opláchnite pokožku dostatočným množstvom vody.

Obsah balení

 • plastové vedro 1 kg = cca 100 tabliet
 • plastové vedro 5 kg = cca 500 tabliet
 • kartón 10 kg = cca 1 000 tabliet
 • vrece 20 kg = cca 2 000 tabliet