Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Obchodné podmienky platné od 20.11.2023

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu prevádzkovaného na web stránke www.eshop.oslavan.sk.

Predávajúcim v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa označuje spoločnosť 

OSLAVAN s.r.o.
Ružová 224/5
905 01 Senica
Slovenská republika
IČO: 51252317
IČ DPH: SK2120648827
DIČ: 2120648827

Prevádzka:
Sládkovičova 757/38A
957 01  Bánovce nad Bebravou

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, OddielSro, Vložka č.: 35707/R (ďalej len ako „predávajúci“). 

Orgán dozoru: 

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín    
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 032/640 01 09 
fax č. 032/640 01 08 

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vyhotovená v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

1. O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme OSLAVAN s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, ktorým sú osobné údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje nebudú ani inak zneužité a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy OSLAVAN s.r.o.

Ponukové e-maily budú zasielané prostredníctvom newsletter, veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: eshop@oslavan.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

2.1. Kúpna zmluva vzniká na základe požiadaviek zákazníka (kupujúceho) cez elektronický obchod eshop.oslavan.sk

2.2 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.3 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením a prijatím objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky.

2.5 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.6 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva 
 • nastala iná skutočnosť, ktorá bráni v dodaní požadovaného produktu

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, a to v prípade, že z technických či iných dôvodov dôjde k chybnému zobrazeniu ceny u produktu na e-shope. V tomto prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho pred potvrdením objednávky a dohodne s ním ďalší postup.

2.8 Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

2.9 Daňový doklad ( faktúra ) je vystavené podľa fakturačných údajov uvedených v prijatej objednávke. Dodatočná úprava daňového dokladu nie je možná. 

Originál daňový doklad ( faktúra) Vám bude elektronicky zaslaná na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo Vašej objednávke.

3. Dodacia lehota

3.1. Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. V detaile každého výrobku je uvedené, či je skladom alebo nie a v tomto prípade je uvedená predpokladaná lehota dodania.

3.2 Ak je tovar skladom:

 • Pri platbe na dobierku expedujeme tovar do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky
 • Pri bezhotovostnom prevode na účet alebo prostredníctvom platobného systému tovar expedujeme do dvoch pracovných dní po obdržaní platby na náš účet
 • Pri osobnom odbere bude tovar pripravený na vyzdvihnutie do 5-10 pracovných dní od potvrdenia objednávky
 • Rozmerovo neštandardný tovar (stĺpik, tyčky 2,2 m apod.) a ťažký tovar (väčší počet vriec krmív, osiva, hnojivá, tyčiek apod. ) nad 99 kg expedujeme tovar do 5-10 pracovných dní od potvrdenia objednávky

3.3. Pokiaľ tovar nie je na sklade, informujeme kupujúceho bezodkladne pred akceptáciou objednávky v našom systéme e-mailom alebo telefonicky o termíne dodania tovaru.

3.4 Ak nie je pri tovare uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je maximálna dĺžka na vybavenie objednávky do 30 dní od jej potvrdenia predávajúcim.

4. Spôsoby úhrady

4.1. Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:

 • Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK26 7500 0000 0040 2541 3539 vedený u spoločnosti ČSOB - pri výbere tejto možnosti kupujúci obdrží  potvrdenie prijatia objednávky spolu s potrebnými inštrukciami k platbe. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. Tovar expedujeme až po zaevidovaní platby v systéme.
 • Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (GP Web pay) na účet predávajúceho č. SK26 7500 0000 0040 2541 3539 vedený u spoločnosti ČSOB. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. Tovar expedujeme až po zaevidovaní platby v systéme.
 • Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar len v hotovosti pri prevzatí zásielky kuriérskej spoločnosti v mieste určenia kupujúcim. Tento spôsob úhrady je možný len v prípade, kedy celková suma objednávky vrátane poštovného nepresiahne sumu 200 € s DPH. Tento spôsob platby je spoplatnený. Výška poplatku je 1,80 € s DPH. 
 • Osobný odber - kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty na účet predávajúceho č. SK26 7500 0000 0040 2541 3539 vedený u spoločnosti ČSOB - pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti.

5.  Spôsoby dopravy 

5.1 Osobný odber

Objednávky je možné vyzdvihnúť si na adrese prevádzky: OSLAVAN s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 957 01  Bánovce nad Bebravou v čase 13:00 hod – 15:00 hod ( prípadne po telefonickom dohovore v inom čase). Osobný odber je možný len pre tovar do váhy 19 kg  a rozmerovo štandardný tovar (do dĺžky 1,5 m).

5.2. Kuriérske spoločnosti:

5.2.1. Slovak Parcel Service (SPS),

Zásielka je zvyčajne doručená do 3 pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom a SMS.

Cenník pre rozmerovo štandardné balíky do 99 kg (platné od 31.1.2023):

Váha zásielky v kg

Cena poštovného v € s DPH

Do 4,5 kg 4,50,- € 
Do 9 kg 5,50,- € 
Do 19 kg 7,- €
Do 29 kg 8,- €
Do 39 kg 15,- €
Do 49 kg 19,- €
za každé ďalšie kilo (do 99 kg) +0,5,- €
   
Dobierka  1,80,- €

 

5.2.2. Direct Parcel Distribution (DPD)

 Váha zásielky v kg   

 Cena poštovného v € s DPH

  Do 5 kg   4,50,- €
  Do 30 kg   6,50,- €
  Dobierka   1,80,- €

 

5.2.3. Packeta

 Váha zásielky v kg

 Cena poštovného v € s DPH

  Do 5 kg   4,- €
  Dobierka    1,30,- €

 

5.2.4. Kuriérska spoločnosť FOFR pre rozmerovo neštandardné balíky alebo balíky s váhou nad 99 kg

Pro rozmerovo neštandardný tovar (stĺpik, tyčky 2,2 m apod.) a ťažký tovar (väčší počet vriec krmív, osiva, hnojivá, tyčiek apod. ) nad 99 kg.  Cena za prepravu sa Vám zobrazí v košíku ihneď po výbere tovaru. 

Dobierka  2,50,-  €

Zásielka je zvyčajne doručená do 3 pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom a SMS.

 

V období od 1.11. do 24.12. kuriérske spoločnosti zavádzajú tzv. sezónny poplatok vo výške 1,20 € s DPH, ktorý sa pripočítava ku každej zásielke doručovanej v tomto období. 

Cena prepravy zahŕňa kontaktovanie prostredníctvom sms v deň doručenia zásielky, u ktorej je uvedený telefonický kontakt pre prípadnú zmenu doby, či miesta doručenia zásielky. Cena za prepravu sa Vám zobrazí v košíku ihneď po výbere spôsoby dopravy. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny. 

5.3 Všetky vyššie uvedené dodacie a platobné podmienky platia pre objednávky doručované v rámci Slovenskej republiky.

5.4 Zásielka je zvyčajne doručená do 3 pracovných dní od odoslania, predávajúci však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky zavinené prepravcom. 

5.5 V prípade, že kupujúci zvolí nesprávny spôsob prepravy pri objednávaní tovaru, vyhradzujeme si právo upraviť spôsob doručenia na správny podľa platných obchodných podmienok. 

 

5.7 Poškodenie zásielky v priebehu prepravy

Pokiaľ je Vaša zásielka pri všetkých uvedených prepravcoch viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná páska, poškodený tovar by nemal byť spotrebiteľom prevzatý a dopravca by mal o poškodení vyhotoviť tzv. škodový zápis.

Za škody vzniknuté pri preprave, nenesie zodpovednosť naša spoločnosť Oslavan s.r.o., ale externá prepravná spoločnosť.

6. Záruka, reklamácia,  rozpor s kúpnou zmluvou 

6.1 Faktúra je zasielaná elektronicky na udanú emailovú adresu v objednávke - daňový doklad, ktorý je zároveň i záručným listom. Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru, teda od momentu prevzatia veci spotrebiteľom. 

6.2 V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 •  nesprávnym použitím výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením

 •  nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

 •  nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu:

§ 622 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosti vady. 

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za vec bez závadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci

6.3 V prípade reklamácie, ak si posúdenie reklamácie vady výrobku vyžaduje aj jej príslušenstvo, je potrebné ho zaslať spolu s výrobkom. 

Reklamačný protokol stiahnuť TU

6.4 Práva z chybného plnenia

6.4.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

6.4.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.4.3 Ustanovenia uvedené v čl. 6.4.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4.4 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

6.4.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

6.4.5 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. 

6.5 Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Odporúčam Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

6.6 V prípade reklamácie, zašlite výrobok na adresu prevádzky - Oslavan s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 95701 Bánovce nad Bebravou. Odporúčame použiť baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu výrobku. Spolu s výrobkom zašlite kópiu faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). 

6.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).

7. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a  odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

7.3 Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


7.4 Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok spolu s  tovarom, e-mailom na adrese eshop@oslavan.sk alebo osobným odovzdaním tovaru spolu s odstúpením priamo v sídle spoločnosti. 

7.5 Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj formulár "Odstúpenie od zmluvy", ktorého súčasťou je aj poučenie o odstúpení  zmluvy. Formulár nájdete tu: Odstúpenie od zmluvy.


7.6 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím zasielajte späť:
       - nepoužívaný
       - nepoškodený
       - kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
       - spolu s dokladom o kúpe
       - podľa možnosti v pôvodnom obale. 


7.7 Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zašlite výrobok na adresu prevádzky – OSLAVAN s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 95701 Bánovce nad Bebravou. Odporúčame použiť baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

7.8 Všetky platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy, mu budú vrátené v lehote 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe za tovar (pokiaľ sa kupujúci s predúvajúcim nedohodli na inom spôsobe vrátenie peňazí).

7.9 V  prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorá vznikla v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, môže dôjsť k zníženiu vrátenia kúpnej sumy.

7.10 V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia   plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, kníh nedodávaných v ochrannom obale, predaj periodickej tlače a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7.11 Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@oslavan.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).  Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš tím OSLAVAN s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 05.05.2021 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

V období od 1.11. do 24.12. kuriérske spoločnosti zavádzajú tzv. sezónny poplatok vo výške 1,20 € s DPH, ktorý sa pripočítava ku každej zásielke doručovanej v tomto období. 

Cena prepravy zahŕňa kontaktovanie prostredníctvom sms v deň doručenia zásielky, u ktorej je uvedený telefonický kontakt pre prípadnú zmenu doby, či miesta doručenia zásielky. Cena za prepravu sa Vám zobrazí v košíku ihneď po výbere spôsoby dopravy. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny.