Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Verze dokumentu: 1.1.2018_001

Tento dokument opisuje, akým spôsobom používame a spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytol / a. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako nás kontaktovať, ak máte otázky ohľadom osobných údajov. Na akékoľvek otázky vám radi odpovieme.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu:

Firma či meno a priezvisko: OSLAVAN s.r.o.
Sídlo: Ružová 224, 905 01 Senica, Slovenská republika
IČO:  51252317
IČ DPH: SK2120648827
DIČ: 2120648827
Tel.: 00421 917 233 020
E-mail: eshop@oslavan.sk

Aký typ osobných údajov zhromažďujeme?

Zhromažďujeme iba osobné údaje za účelom doručenia objednanej zásielky alebo realizáciu ponúkané služby na základe plnenia uzatvorenej zmluvy. K doručenie zásielky potrebujeme Meno, priezvisko, Dodacie adresu, Fakturačné adresu, E-mail a platobné údaje podľa typu platby.

Za akým účelom spracovávame osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy vzniknutej pri odoslaní objednávky, a to na tieto účely: Informování o stavu objednávky.

 • Informovanie o stave objednávky.
 • Doručenie objednaného tovaru.
 • Založenie osobného účtu s možnosťou nastavenia vášho súkromia.
 • Vybavenie prípadnej reklamácie.
 • Informácie o produktových novinkách.

E-mailovú adresu potrebujeme tiež k tomu, aby sme vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha potvrdením e-mailu, ktorý vám bol zaslaný na základe odoslanie objednávky alebo vyplnením formulára pre registráciu k týmto e-mailom.

Ak tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Túto možnosť nájdete v pätičke každého e-mailu alebo v sekcii súkromie vo svojom účte. Obrátiť sa môžete aj na vyššie uvedený e-mail na poverenú osobu.

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami?

E-shop je napojený na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracovávajú dáta ku svojmu účelu. Kompletný prehľad aplikácií tretích strán, ktoré náš e-shop používa, nájdete vo svojom účte v sekcii Súkromie.

Ak ste neodoslal objednávku a nemáte vytvorený osobný účet, tak e-shop neodovzdal žiadne osobné dáta tretej aplikácií tretej strany. Cez aplikácie tretích strán zhromažďujeme informácie o vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu vás identifikovať ako osobu a sú využívaná iba k tvorbe štatistík a ich následné analýze.

Doba spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov bude z našej strany prebiehať po dobu účinnosti zmluvy. Riadime sa vznikom kúpnej zmluvy, ktorý začína doručením objednávky alebo odoslaním súhlasu pre marketingovú komunikáciu. Táto doba je 2 roky. Po tejto dobe archivujeme len zákonom dané dokumenty.

Ako využívame Cookies

Využívame dva typy cookies. Naše vlastné, ktoré slúžia priamo pre beh e-shopu. Ukladáme obľúbené produkty, produkty pridané do košíka alebo produkty v porovnaní. Používame aj cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymne informácie o návšteve e-shopu. Tie potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie v cookies, ktoré ukladáme sú anonymné.

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát používame?

Poskytovateľ prijal a udržiava také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

 1. Anonymizácia osobných údajov.
 2. Schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas a v prípade fyzických či technických incidentov.
 3. Proces pravidelného testovania, posudzovanie a hodnotenie účinnosti vytvorených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania.
 4. Viacúrovňový firewall.
 5. Antivírusová ochrana a kontrolu neoprávnených prístupov.
 6. Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií.
 7. Prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby Poskytovateľa.
 8. Servery s osobnými údajmi uzamknuté v serverovni.

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytol / a?

Ak ste naším zákazníkom (odoslali ste aspoň jednu objednávku), je vám sprístupnený osobný účet. Tu v záložke súkromie nájdete prehľad osobných údajov, ktoré o vás ukladáme a za akým účelom ich spracovávame.

Nájdete tu aj prehľad tretích strán, ktoré zasahujú do nášho e-shopu a ktorým odovzdávame vaše osobné údaje.

Tu máte možnosť riadiť súhlasy s používaním vašich osobných dát a je tu tiež možnosť odvolať súhlasy alebo celý váš účet a vaše osobné údaje zmazať.

Všeobecné ustanovenia

 1. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 2. Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.

 3. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 5. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa na jeho elektronickú adresu alebo písomne ​​o vysvetlenie,

 6. Požadovať na predajcovi alebo spracovateľovi, a to žiadosťou na jeho elektronickú adresu, alebo písomne, aby odstránil takto vzniknutý stav.

 7. Ak požiada kupujúci o informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu na jeho elektronickú adresu alebo písomne ​​poštou odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie, a to v prípade opakovanej žiadosti.

 8. Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

 9. Všetky pochybenia, otázky, únik alebo zneužitiu osobných údajov môžete hlásiť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. (ÚOOÚ)