Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Sírna svieca BIOM

Sírne sviece sa používajú na dezinfekciu výrobných a skladových priestorov (vinárstvo, potravinárstvo, včelárstvo, záhradkárstvo), pivníc, skleníkov, od škodlivých mikroorganizmov a plesní.

Detailné informácie
Kód: BIOM65413
4,09 € s DPH
3,41 € bez DPH
Viac ako 10 ks
Ks

Špecifikačné body

  • Doporučené dávkovanie: 1 svieca na 12 - 15 m3 uzatvoreného priestoru
  • Časové obdobie potrebné pre účinok: 4 hodiny
  • Oblasť použitia:
  • vinárstvo, potravinárstvo - určené k síreniu výrobných a skladových priestorov pred naskladnením produktov alebo na zahájenie výrobného procesu
  • včelárstvo - k vysírovaniu suší, nástavkov a iného včelárskeho vybavenia vrátane spracovateľských priestorov
  • záhradkárstvo - k síreniu pivníc a skladovacích priestorov pred naskladnením ovocia, zeleniny a i.
  • Upozornenie: pri horení sa uvoľňuje oxid siričitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.

Detailný popis

  • Návod na použitie: z miestnosti pred sírením je potrebné vypratať skladované produkty. Sviecu zapaľujeme najlepšie zapaľovačom vo vodorovnej pozícií od hornej zaoblenej časti. Zapalenú ju položíme vo vodorovnej pozícií do nehorľavej nádoby (plechové vedierko, kovová miska a pod.). Sírna svieca nehorí klasickým plameňom, ale síra sa začne taviť (bublať), zhnedne a vyvíja sa plyn. Svieca nemá klasický knôt, zapľujeme zápalkami, zapaľovačom... Pokiaľ je svieca zlomená, nemá to vplyv na kvalitu produktu. Po min. 4 hodinách priestor otvoríme a dôkladne vyvetráme.
  • Účinná látka: oxid siričitý, uvoľňuje sa horením síry (CAS: 7446-09-5) - toxický plyn, pomocou ktorého dochádza k vysíreniu priestorov. 

Varovanie: H315 Draždí pokožku

P101 Je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku

P102 Uchovajte mimo dosah detí

P280 Používajte ochranné rukavice /ochranný odev/ochranné okuliare/štít na tvár

P302 + P352 Pri styku s kožou umyjte veľkým množstvom vody a mydla

P332 +P313 Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie


Pokyny pre prvú pomoc: pri nadýchnutí postihnutého vyvedieme na čerstvý vzduch mimo nebezpečnú zónu. Pri otrave privolať lekársku pomoc, Pri styku s pokožkou vyzliecť znečistený odev. Zasiahnuté miesta dôkladne umyť vodou a mydlom, v prípade pretrvávajúcich ťažkosti vyhľadať lekársku pomoc. Pri popálení postupovať ako pri popáleninách. Pri zasiahnutí oči vyplachovať veľkým množstvom čistej vody, pri pretrvávaní ťažkosti vyhľadať lekára. Pri požití - nepravdepodobné, vyplachnuť ústa vodou, vyhľadať lekára.

Pokyny pre zneškodnenie prípravku a jeho obalu: výrobok vrátane obalu odovzdať oprávnenej osobe k likvidácií alebo uložiť do nádob pre zber komunálneho odpadu.

Obsah balení

  • Hmotnosť balenia: 700 g