Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Sírna svieca BIOM

Sírne sviece sa používajú na dezinfekciu výrobných a skladových priestorov (vinárstvo, potravinárstvo, včelárstvo, záhradkárstvo), pivníc, skleníkov, od škodlivých mikroorganizmov a plesní.

Detailné informácie
Kód: BIOM65413
4,00 € s DPH
3,33 € bez DPH
Viac ako 10 ks
Ks
  • Opýtajte sa odborníka

Špecifikačné body

  • Doporučené dávkovanie: 1 svieca na 12 - 15 m3 uzatvoreného priestoru
  • Časové obdobie potrebné pre účinok: 4 hodiny
  • Oblasť použitia:
  • vinárstvo, potravinárstvo - určené k síreniu výrobných a skladových priestorov pred naskladnením produktov alebo na zahájenie výrobného procesu
  • včelárstvo - k vysírovaniu suší, nástavkov a iného včelárskeho vybavenia vrátane spracovateľských priestorov
  • záhradkárstvo - k síreniu pivníc a skladovacích priestorov pred naskladnením ovocia, zeleniny a i.
  • Upozornenie: pri horení sa uvoľňuje oxid siričitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.

Detailný popis

  • Návod na použitie: z miestnosti pre sírením je potrebné vypratať skladované produkty. Sviecu vložíme do nehorľavej nádoby (napr. plechové vedro) a zapáli sa od hornej časti. Sírna svieca nehorí klasickým plameňom, ale síra sa začne taviť (bublať), zhnedne a vyvíja sa plyn. Svieca nemá klasický knôt, zapľujeme zápalkami, zapaľovačom... Pokiaľ je svieca zlomená, nemá to vplyv na kvalitu produktu. Po min. 4 hodinách priestor otvoríme a dôkladne vyvetráme.
  • Upozornenie: pri horení sa uvoľňuje oxid siričitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.

Varovanie:

H315 Draždí pokožku

P101 Je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku

P102 Uchovajte mimo dosah detí

P280 Používajte ochranné rukavice /ochranný odev/ochranné okuliare/štít na tvár

P302 + P352 Pri styku s kožou umyjte veľkým množstvom vody a mydla

P332 +P313 Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie

Pokyny pre prvú pomoc: pri nadýchnutí postihnutého vyvedieme na čerstvý vzduch mimo nebezpečnú zónu. Pri otrave privolať lekársku pomoc, Pri styku s pokožkou vyzliecť znečistený odev. Zasiahnuté miesta dôkladne umyť vodou a mydlom, v prípade pretrvávajúcich ťažkosti vyhľadať lekársku pomoc. Pri popálení postupovať ako pri popáleninách. Pri zasiahnutí oči vyplachovať veľkým množstvom čistej vody, pri pretrvávaní ťažkosti vyhľadať lekára. Pri požití - nepravdepodobné, vyplachnuť ústa vodou, vyhľadať lekára.

Pokyny pre zneškodnenie prípravku a jeho obalu: výrobok vrátane obalu odovzdať oprávnenej osobe k likvidácií alebo uložiť do nádob pre zber komunálneho odpadu.