Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Sírna svieca

Sírne sviece sa používajú na dezinfekciu výrobných a skladových priestorov (vinárstvo, potravinárstvo, včelárstvo, záhradkárstvo), pivnice, skleníky, od škodlivých mikroorganizmov a plesní.

Detailné informácie
Kód: JA01
3,43 € s DPH
2,86 € bez DPH
VIAC AKO 5 KS
Ks
  • Opýtajte sa odborníka

Špecifikačné body

  • Doporučené dávkovanie: 1 svieca na 10 m2
  • Časové obdobie potrebné pre účinok: 2 - 4 hodiny
  • Oblasť použitia: 

- vinárstvo, potravinárstvo: určené k síreniu výrobných a skladovacích priestorov pred naskladením produktov alebo pred zahájením výrobného procesu

- včelárstvo: k vysírovaniu suší, nástavkov a iného včelárskeho vybavenia vrátane spracovateľských priestorov

- záhradkarstvo: k síreniu pivníc a skladových priestorov pred naskladnením ovocia, zeleniny a pod.

  • Upozornenie: pri horení sa uvoľňuje oxid síričitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.

Detailný popis


  • Návod na použitie: z miestnosti pred sírením vynesieme všetky skladové produkty. Svieca sa vloží do nehorľavej nádoby a zapáli sa od hornej časti. Svieca pri horení tečie, preto je nutné uložiť ju do nehorľavej nádoby k zachytávaniu síry. Miestnosť alebo priestor po zapálení sviece ihneď opustíme a uzavrieme. Časové obdobie potrebné pre biocidný účinok: 2 - 4 hodiny. Po 4 hodinách miestnosť dôkladne vyvetrajte.
  • Účinná látka: oxid siričitý, uvoľňuje sa horením síry (max 800g/kg) nanesenej na nosiči z mikrosklenených vlákien (plát papiera nanesený vrstvou síry).

Varovanie: H315 Draždí pokožku

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku

P102 Uchovajte mimo dosahu detí

P280 Používajte ochranné rukavice

P302 + P352 Pri styku s kožou umyjte veľkým množstvom vody a mydla

P332 +P313 Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie


Pokyny pre prvú pomoc: pri nadýchnutí postihnutého vyvedieme na čerstvý vzduch mimo nebezpečnú zónu. Pri otrave privolať lekársku pomoc, Pri styku s pokožkou vyzliecť znečistený odev. Zasiahnuté miesta dôkladne umyť vodou a mydlom, v prípade pretrvávajúcich ťažkosti vyhľadať lekársku pomoc. Pri popálení postupovať ako pri popáleninách. Pri zasiahnutí oči vyplachovať veľkým množstvom čistej vody, pri pretrvávaní ťažkosti vyhľadať lekára. Pri požití - nepravdepodobné, vyplachnuť ústa vodou, vyhľadať lekára.

Pokyny pre zneškodnenie prípravku a jeho obalu: výrobok vrátane obalu odovzdať oprávnenej osobe k likvidácií alebo uložiť do nádob pre zber komunálneho odpadu.

Obsah balení

 Hmotnosť balenia: 700 g