X
Produkt bol pridaný do objednávky.
Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné od 20.01.2020

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu prevadzkovaného na web stránke www.eshop.oslavan.sk.

Predávajúcim v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa označuje spoločnosť 

OSLAVAN s.r.o.
Trenčianska cesta 1149/59
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
IČO: 51252317
IČ DPH: SK2120648827
DIČ: 2120648827

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, OddielSro, Vložka č.: 35707/R (ďalej len ako „predávajúci“). 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín    
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 032/640 01 09 
fax č. 032/640 01 08 

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predavajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vyhotovená v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

4. Znenie obchodných podmienok môže predavajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchadzajúceho znenia obchodných podmienok. 

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme OSLAVAN s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, ktorým sú osobné údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje nebudú ani inak zneužité a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy OSLAVAN s.r.o.

Ponukové e-maily budú zasielané prostredníctvom newsletteru, veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: oslavan@oslavan.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pri realizácií Vašej objednávky - dostupnosť tovaru skladom, spôsob platby dobierkou, tovar expedujeme do dvoch pracovných dní. Pri platbe prevodom na účet, tovar expedujeme do dvoch pracovných dní po zaevidovaní Vašej platby. Pokiaľ tovar nie je na sklade u nás, ale je skladom u dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.

 • Platba prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte potvrdenie prijatia objednávky spolu s potrebnými inštrukciami k platbe. Tovar budeme expedovať do dvoch pracovných dní po obdržaní platby na náš bankový účet. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
 • Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme do dvoch pracovných dní, pokiaľ je dostupný skladom.  Pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti kuriérskej spoločnosti. Tento spôsob platby je spoplatnený +1,20€ s DPH.
 • Osobný odber - za tovar zaplatíte len v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti.

4) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Akonáhle bude Váš tovar pripravený, budeme Vás kontaktovať ohľadom osobného odberu. Pokiaľ Vami objednaný tovar nie je skladom, budete kontaktovaní ohľadom termínu naskladnenia.

Objednávky je možné vyzdvihnúť si na adrese: OSLAVAN s.r.o., Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou v čase 07:30 hod – 15:00 hod.

Tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Servise.


Zásielka je zvyčajne doručená do 1 - 2 pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Cena prepravy zahŕňa kontaktovanie prostredníctom sms v deň doručenia zásielky, ktorá obsahuje telefonický kontakt pre prípadnú zmenu doby, či miesta doručenia zásielky.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená o príplatok za špeciálnu manipuláciu. Tento príplatok sa vzťahuje na produkty - stĺpik, drôt, kotva, krmivá (osivá) nad 25 kg - objemné zásielky. Cena za prepravu sa Vám zobrazí v košíku ihneď po výbere spôsoby dopravy. Pokiaľ hmotnosť Vašej zásielky presahuje 30 kg budete našou zákazníckou podporou telefonický kontaktovaní ohľadom výšky poštovného. Cena poštovného nezahŕňa príplatok za zvolený spôsob platby dobierkou. 

Poštovné: 

Váha zásieky v kg

Cena poštovného v € s DPH

Do 5 kg 5,50 € 
Do 10 kg 6 €
Do 15 kg 7 €
Do 20 kg 8,50 €
Do 25 kg 9 €
Do 30 kg 13 €
Špeciálna manipulácia (za každý balík) Príplatok + 3 €
Dobierka  1,20 €


Tovar doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Vopred pred dodaním zásielky budete kontaktovaní našou spoločnosťou prostredníctvom e-mailu, kde Vám potvrdíme expedíciu zásielky. Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch pracovných dní od odoslania. Pokiaľ nebudete zastihnutý na adrese v deň dodania zásielky, dostanete do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v uvedenej lehote na danej pošte, alebo požiadať o opätovné doručenie. U tohto prepravcu zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť u zásielky podrobnejšie sledovať jej expedíciu. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5 kg.Cena za prepravu sa Vám zobrazí v košíku ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Výška poštovného: 6 € s DPH.

POZOR!

Pokiaľ je Vaša zásielka pri všetkých uvedených prepravcoch viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná páska s našim logom spoločnosti, prosím okamžite nás kontaktujte. Zásielku nepreberte resp. preberte zásielku s výhradou (uveďte prosím na preberacom protokole druh poškodenia zásielky) . Za škody vzniknuté pri preprave nenesie zodpovednosť spoločnosť Oslavan s.r.o., ale externá prepravná spoločnosť.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

5) Záruka, rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V balíku vždy nájdete faktúru - daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 •  nesprávnym použitím výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením

 •  nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

 •  nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. V prípade zmeny kúpnej ceny má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a  technických dokumentov.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a  odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok spolu s  tovarom, e-mailom na adrese oslavan@oslavan.sk alebo osobným odovzdaním tovaru spolu s odstúpením priamo v sídle spoločnosti. Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj formulár "Odstúpenie od zmluvy", ktorého súčasťou je aj poučenie o odstúpeni o zmluvy. Formulár nájdete tu:Odstúpenie od zmluvy.


Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím zasielajte späť:
       - nepoužívaný
       - nepoškodený
       - kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
       - spolu s dokladom o kúpe
       - podľa možnosti v pôvodnom obale. 


Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zašlite výrobok na adresu – OSLAVAN s.r.o., Trenčianska cesta 1149/59, 95701 Bánovce nad Bebravou. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V  prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia   plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, kníh nedodávaných v ochrannom obale, predaj perioditickej tlače a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na oslavan@oslavan.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).  Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš tím OSLAVAN s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 20.01.2020 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Tlačiť

Info o preprave

Slovak parcel service - komfortné doručenie nasledujúci pracovný deň na celom území Slovenska pri objednaní tovaru do 11:00

Slovenská pošta - Balík doručíme druhý pracovný deň po dni podania na adresu alebo si ho adresát môže vyzdvihnúť na pošte pri objednaní tovaru do 11:00

Viac info o preprave »

Rýchly kontakt

OSLAVAN s.r.o.
Trenčianska cesta 1149/59
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: +421917237493

E-mail:eshop@oslavan.sk

© 2020, OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Ochrana osobných údajov (GDPR) | Prehlásenie o prístupnosti | Výmena odkazov | Mapa stránok

Webové stránky vytvorila eBRÁNA | E-shop vytvorený na B2C Brána | XHTML 1.0