Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Rýchla objednávka

Hnojivo pre ihličnany a konifery SILVAMIX R50, tablety

Kompletné n-p-k hnojivo s obsahom ureaformu, horčíka a stopových prvkov. Zásobné hnojivo pre individuálne hnojenie a prihnojovanie viacročných rastlín ihličnanov a koniferov. Vhodné i na hnojenie sadeníc ihličnatých stromčekov pri výsadbe. Tablety vďaka obsahu dlhodobo pôsobiaceho dusíka z Ureaformu uvoľňujú živiny postupne, a to po dobu minimálne 12-násť mesiacov. V závislosti na podmienkach (teplo, vlhkosť, bakteriálna aktivita) môže doba uvoľňovania prebiehať až 2 roky.

Detailné informácie
Kód: SILVAMR5001 Kód výrobcu: 8594004680297

Produkt ponúkame v nasledujúcich variantoch:

Silvamix
7,15 € s DPH
5,96 € bez DPH
Menej ako 5 ks
Ks

Špecifikačné body

 • Zmesné hnojivo NPK (MgO) 10-7-18 (7,5)
 • 55% celkového dusíka z ureaformu
 • Princíp: ureaform, fosfáty draselno-horečnaté
 • Farba: béžová
 • Forma: tablety
 • Hmotnosť 1 ks tablety: 10 g
 • pH: neutrálne až mierne alkalickéSilvamix forte 60
 • Určenie: individuálne zásobné hnojenie a prihnojovanie viacročných rastlín
 • Bezpečnosť: netoxické, nehorľavé, nevýbušné
 • Skladovanie: v suchu
 • Postupné uvoľňovanie živín po dobu minimálne 12-násť mesiacov, v závislosti na podmienkach (teplo, vlhkosť, bakteriálna aktivita) môže uvoľňovanie živín prebiehať až 2 roky

Detailný popis

TABLETY - IDEÁLNE FORMA NA APLIKÁCIU


 • individuálna výživa každej rastliny
 • maximálne využitie živín v dosahu koreňového systému
 • ľahké dávkovanie - hmotnosť každej tablety je 10 g
 • obmedzenie nežiaduce výživy burín

VLASTNOSTI


 • vysoký obsah všetkých živín potrebných pre krásne a zdravé rastliny
 • dlhodobo pôsobiaci dusík z Ureaformu
 • bez chloridov a ostatných nežiadúcich prvkov
 • špeciálna formulácia zabraňujúca popálenia rastlín

PODPORA výborného ZDRAVOTNÉHO STAVU RASTLÍN

 • rýchla regenerácia sadeníc po výsadbe
 • tvorba bohatého koreňového systému okolo tablet
 • Živiny sú rastlinami využité bez strát
 • Veľmi bohaté aj pre výsadbu v neúrodných pôdach
 • Šetrné k životnému prostrediu


Zloženie

Dusík (N) celkový 10%, Močovinoformaledhydový dusík (N) 5,5%; Dusík z močovinoformaldehydu (N) rozpustný v studenej vode 2,0%; Dusík z močovinoformaldehydu (N) rozpustný iba v horúcej vode 2,0%; Močovinový dusík (N) 2,7%; Oxid fosforečný (P2O5) (celkom 7%) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom 6,5%, vo vode 4,5%; Oxid draselný (K2O) vodorozpustný 18%; Oxid horečnatý (MgO) celkový 7%; Síra (S) vodorozpustná 2%.


Dávkovanie

Vo voľnej pôde

Tablety sa aplikujú na povrch pôdy alebo do úrovne koreňov na okraj výsadbovej jamky. Vzdialenosť tablet od kmeňa rastliny odpovedá priemetu obvodu koruny na pôdu. Najbližšie sa tablety kladú do vzdialenosti 15 cm od kmeňa, najďalej do vzdialenosti o 10 cm väčší, než je priemet obvodu koruny na pôdu (obr. 1-3). Odporúčané množstvo hnojiva aplikovanej k rastline je uvedené v tabulce.

Používá sa najmenej dávka 40 - 50 gk jednej sadenicu, tj. 4-5 tabliet (á 10 g) (obr. 1). K 1-4 ročnému stromčeka alebo krami sa kladú tablety na povrch pôdy (obr. 3) a pätou nohy sa zašliapne plytko pod povrch. Možno ich zapraviť aj do úrovne koreňov (nie pod koreňový systém rastliny), na okraj výsadbovej jamky (obr. 2). Spôsob aplikácie sa volí podľa miestnych a klimatických podmienok

V nádobách

Tablety sa aplikujú pod alebo nad koreňový systém rastliny nad okraj nádoby (obr. 4-5) v množstve 10 g hnojiva (1 tableta) na 1 liter zeminy tak, aby sa korene rastlín nedotýkali tablet.

Tabletovaná hnojivá sa používajú na hnojenie a dohnojování okrasných rastlín a kvetov v odporúčanej dávke -1 tableta (á 5 g, alebo 10 g) na liter zeminy podľa miestnych podmienok a charakteru rastlín.

a) Hnojenie

b) Dohnojovanie

Tablety sa pokladajú pri výsadbe na vrstvu zeminy pod koreňový balíček. Pri použití väčšieho počtu tabliet sa tieto pravidelne rozložia v obvode koreňového systému (obr. 5.). Tablety sa  plytko pokladajú pod povrch zeminy vo vzdialenosti 5 až 10 cm rovnomerne od kmeňa zakorenené rastliny (obr. 4.).
po
obr. 1 obr. 2 obr. 3 
 
obr. 4   obr. 5

Počet hnojiovvých tabliet k rastline sa volí podľa jej veku a vzrastu:

Priemer koruny (m) Množstvo hnojiva(g) Počet tabliet (ks)
0,1 40 4
0,5 80 8
1,0 150 15
1,5 200 20

Doba aplikácie

Živiny sa uvoľňujú do pôdy po dobu minimálne 12 mesiacov, v závislosti na podmienkach môže uvoľňovanie prebiehať až 2 roky.


Optimálna doba hnojenie je marec až júl. Pri jarnej výsadbe možno tablety aplikovať k sadeniciam ešte v tom istom roku. Veľmi účinné je prihnojenie sadeníc v roku nasledujúcom po výsadbe.


Jedná sa o hnojivo šetrné k životnému prostrediu. Predstavujú ideálnu formu individuálneho hnojenie ku každej rastline zvlášť a vytvárajú v pôde alebo v substráte dostatočnú zásobu živín bez obáv z nežiaduceho zvýšenia koncentrácie pôdneho roztoku a zo strát vymývaním živín. Aplikácia je jednoduchá a lokalizovaná, umožňuje presné dávkovanie k rastline a minimalizuje neproduktívne hnojenie pôdy mimo dosahu koreňového systému. Nízku rozpustnosťou sa eliminuje ich prienik do povrchových a spodných vôd. Neobsahujú nežiaduce prímesi ani chloridy. Spôsobom aplikácie a svojimi vlastnosťami minimalizujú negatívne účinky klasických rýchlo rozpustných priemyselných hnojív na životné prostredie. Použitie tabletových hnojív znamená značnú úsporu času, práce a výjazde do porastov k doplnkovému hnojeniu. Odpadá problematické a pracné miešanie substrátu s klasickými hnojivami. Práca s tabletami je veľmi hygienická. Pri manipulácii s tabletami sa nepráši podobne ako u práškových alebo aj z časti granulovaných hnojív.

Drviť a rozpúšťať hnojivové tablety vo vode na účely zálievky nie je vhodné.

Podmienky skladovania: Skladujte v uzavretých pôvodných obaloch v suchu a oddelene od potravín.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci s hnojivom nejesť, nepiť a nefajčiť. Hnojivé tablety vysušujú pokožku. Pri manipulácii s nimi sa odporúča používať ochranné rukavice. Po práci umyť ruky vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.
Chrániť pred deťmi!
Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí prachom z tabliet: Dôkladne vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekára. Pri požití: Vypite ihneď 0,5 l vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky prachom z tabliet: Opláchnite pokožku dostatočným množstvom vody.